Hertlová, M., T. Hirt, and L. Hollerová. “Nekopejte Do nás, ješt? Nejsme Mrtví / Don’t Dig into Us We Are Not Dead Yet (2011)”. Journal of Contemporary Archaeology, vol. 1, no. 1, Sept. 2014, doi:10.1558/jca.v1.i1.24683.