[1]
M. Hertlová, T. Hirt, and L. Hollerová, “Nekopejte do nás, ješt? nejsme mrtví / Don’t dig into us We are not dead yet (2011)”, JCA, vol. 1, no. 1, Sep. 2014.