Hertlová, M., Hirt, T. and Hollerová, L. (2014) “Nekopejte do nás, ješt? nejsme mrtví / Don’t dig into us We are not dead yet (2011)”, Journal of Contemporary Archaeology, 1(1). doi: 10.1558/jca.v1.i1.24683.