Hertlová, M., Hirt, T., & Hollerová, L. (2014). Nekopejte do nás, ješt? nejsme mrtví / Don’t dig into us We are not dead yet (2011). Journal of Contemporary Archaeology, 1(1). https://doi.org/10.1558/jca.v1.i1.24683