(1)
Hertlová, M.; Hirt, T.; Hollerová, L. Nekopejte Do nás, ješt? Nejsme Mrtví / Don’t Dig into Us We Are Not Dead Yet (2011). JCA 2014, 1.